Thời điểm này, người dân Nghệ An đang vào vụ thu hoạch dưa chuột vụ đông. Dưa chuột vụ này được mùa, bà con hái không kịp bán, mang lại thu nhập cao cho người nông dân.