Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 24/01/2021
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Nhịp cầu Nhân ái
Du lịch và khám phá
Khoa học & Môi Trường
Việt Nam Đất Nước Con Người
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Sức khỏe & Đời sống
Trang Thể Thao
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Người Việt Trên Thế Giới
Tin Cộng Đồng
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Góc Cười
Thư Viện
Văn Nghệ
Văn hóa - Xã hội
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin tức Nghệ Tĩnh >
  Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An: Xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An: Xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị: Phong trào thi đua yêu nước tại Nghệ An giai đoạn tới phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, hướng tới mục tiêu đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững...

Xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Các đại biểu dự lễ.

Đại hội diễn ra trong hai ngày 6-7/8, tại thành phố Vinh, với sự tham dự của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các đồng chí đại diện lãnh đạo các tỉnh trong cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ về tham dự.

Tham dự đại hội có 460 đại biểu, trong đó có 145 cá nhân và 46 tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, các ngành tôn vinh, lựa chọn, giới thiệu.

Với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung Bộ”, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định những kết quả, thành tựu đã đạt được để phát huy, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân để khắc phục; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. 

Xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng Phó Chủ tịch nước tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Thi đua yêu nước là mục tiêu, động lực to lớn thúc đẩy phong trào cách mạng và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng thi đua yêu nước đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng, dẫn đường cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trình bày nêu rõ: Phát huy truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua có nhiều đổi mới, tạo động lực mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ tặng cho tỉnh Nghệ An.

5 năm qua, kinh tế của tỉnh phát triển khá toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,84%, GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt 44,34 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt hơn 319.000 tỷ đồng, gấp 1,77 lần so với giai đoạn 2011 - 2015.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị: Phong trào thi đua yêu nước Nghệ An giai đoạn tới phải gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cụ thể, cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng vươn lên… hướng tới mục tiêu đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung bộ.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; chú trọng việc khen gắn liền với thưởng và nâng tỷ lệ khen cấp Nhà nước và những tấm gương lao động trực tiếp trong các lĩnh vực, ngành nghề.

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển"; Phong trào thi đua "Nghệ An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Nghệ An phát triển khá toàn diện.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao và thống nhất với phương hướng, mục tiêu và 6 nhiệm vụ chủ yếu, 10 giải pháp trọng tâm như phương hướng trong báo cáo đã đề ra; Đồng thời nêu thêm một số gợi ý và đề nghị tỉnh Nghệ An cần quan tâm hơn nữa trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền với sự phối hợp Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy mạnh mẽ sự phối hợp, vận động tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể nhân dân.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước mà Trung ương, các Bộ, ngành và tỉnh phát động, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để Nghệ An luôn là điểm sáng, đi đầu cả nước trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tư tưởng "thi đua ái quốc" của Người.

Xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ, Quỹ bảo trợ trẻ em tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, thay mặt lãnh đạo tỉnh nhận quà do Phó Chủ tich nước trao.

Đối với Nghệ An trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững về kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của khu vực Bắc Trung bộ.

Đáng chú ý, ngành giáo dục Nghệ An vinh dự có 10 tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc được Hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2015-2020 tôn vinh, giới thiệu. 

Đó là tập thể Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, 05 nhà giáo ưu tú giai đoạn 2015- 2020 (nhà giáo Hồ Thị Hoài - giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Thắng A, huyện Quỳnh Lưu; nhà giáo Ngô Thị Mai Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Sơn, huyện Anh Sơn; nhà giáo Hoàng Thị Tố Nga - Hiệu trường Trường THCS Châu Đình, huyện Quỳ Hợp; nhà giáo Hoàng Thị Nhung -  Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi, thành phố Vinh; nhà giáo Vũ Đình Tính - giáo viên Trường THPT Diễn Châu 2), 04 cá nhân đạt thành tích cao trong giáo dục (thầy giáo Hồ Sỹ Hùng, em Vũ Đức Vinh, em Trần Thế Trung, em Đậu Huy Minh - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu). 

Ngoài ra còn có 02 tập thể và 03 cá nhân  thuộc ngành giáo dục vinh dự là đại biểu xuất sắc do các huyện, thành phố, thị xã và các ban ngành tôn vinh, giới thiệu. 

Đại hội đã đánh giá những kết quả đã đạt được trong Phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, chỉ ra những bất cập, hạn chế, phân tích nguyên nhân đạt được và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập, đồng thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2020 - 2025, nhằm tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững.

Đại hội đã thông qua danh sách đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu n­ước toàn quốc lần thứ X gồm 18 đại biểu, trong đó có 02 đại biểu thuộc ngành giáo dục và Đào tạo, đó là nhà giáo Hoàng Thị Tố Nga - Hiệu trưởng Trường THCS Châu Đình, huyện Quỳ Hợp và em Đậu Huy Minh - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Khen thưởng thành tích trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ:

- Danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”: 1.482 trường hợp .

- Huân, Huy chương kháng chiến: 68 trường hợp.

- Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ: 8 tập thể và 1 cá nhân.

- Giải quyết chế độ cho Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến: 4.815 trường hợp.

Khen thưởng thành tích đạt được trong quá trình công tác:

- Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 06 cá nhân.

- Huân chương Độc lập các mức hạng: 8 tập thể và 7 cá nhân.

- Huân chương Lao động các mức hạng: 60 tập thể và 97 cá nhân.

- Huân chương dũng cảm: 2 cá nhân.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 101 tập thể và 484 cá nhân.

- Cờ thi đua Chính phủ: 101 tập thể.

- Cờ thi đua UBND tỉnh: 629 tập thể.

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 594 cá nhân.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 6.125 tập thể và 20.981 cá nhân.

Nguyễn Phê

https://dantri.com.vn/xa-hoi/xay-dung-nghe-an-tro-thanh-trung-tam-vung-bac-trung-bo-20200808070910670.htm


  Các Tin khác
  + Thứ bảy, 23/01/2021 Tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự tử sau 5 ngày (24/01/2021)
  + Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/1 (23/01/2021)
  + Thứ sáu, 22/01/2021 Nghệ An: Đánh cược tính mạng trên dòng sông "chết" (22/01/2021)
  + Khởi công nhà máy chế tạo thiết bị điện tử thông minh 100 triệu USD (21/01/2021)
  + Thứ tư, 20/01/2021 Hà Tĩnh: Hổ nặng 250kg nằm bất động trong nhà dân (20/01/2021)
  + Đặc sản cá thu nướng xứ Nghệ vào vụ Tết (19/01/2021)
  + Nghệ An giành 81 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia (18/01/2021)
  + Có thêm 2 cầu vượt lũ ở Thanh Chương, Con Cuông (17/01/2021)
  + Nghệ An: Thưởng Tết cao nhất 150 triệu, thấp nhất 100 ngàn đồng (15/01/2021)
  + Thứ năm, 14/01/2021 Hà Tĩnh: Hàng ngàn lao động về nước sớm để cách ly đón Tết (14/01/2021)
  + Thứ năm, 14/01/2021 Thêm một "hot girl thẩm phán" xinh đẹp khiến dân mạng xao xuyến (14/01/2021)
  + Học sinh vùng cao Nghệ An chống chọi với giá rét (13/01/2021)
  + 13/01/2021 Trời hửng nắng nhưng tuyết vẫn rơi dày đặc, phủ trắng rừng cây ở biên giới Nghệ An (13/01/2021)
  + Băng giá phủ trắng miền biên viễn Nghệ An (12/01/2021)
  + Người dân rẻo cao Nghệ An đội sương mù, giá rét xem chọi bò (11/01/2021)
  + Đàn hươu Hương Sơn ''''không sợ rét'''' (11/01/2021)
  + Băng giá xuất hiện nhiều nơi ở miền Tây Nghệ An (10/01/2021)
  + Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Cứu sống trẻ sơ sinh nguy kịch nhờ kỹ thuật hạ thân nhiệt (08/01/2021)
  + Thứ sáu 08/01/2021 Vụ 2 mẹ con nghi bị đánh thuốc mê ở Nghệ An: Lời kể của cô gái 19 tuổi (08/01/2021)
  + Bổ nhiệm quyền Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An (07/01/2021)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 35785521

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July